Ny CFO för Terranor Group from 01-06-2024

Terranor AB, Terranor Oy och Terranor A/S är glada att kunna presentera Terranor Groups första CFO: Inka Kontturi kommer att ta över ansvaret för finansavdelningarna i alla Terranor-enheter från och med 01.06.2024.

 

Inka började på Terranor Oy den 19.09.2022 på vårt huvudkontor i Helsingfors. Sedan dess har hon tagit över ansvaret för ekonomi, HR och IT i en fristående modell. Hon har självständigt utvecklat vår infrastruktur för rapportering, revision, spårning, efterlevnad och hantering. Under vår gemensamma resa har hon kontinuerligt visat prov på sin enastående drivkraft att kämpa för och utveckla Terranor i och utanför Finland. Hennes kunskaper inom finansområdet kommer att lyfta vår koncern till nästa nivå.

 

Innan Inka började på Terranor arbetade hon inom bygg- och infrabranschen de senaste 14 åren och inom finansbranschen i totalt 18 år. Hon har arbetat på Geobear AB och Eltel Networks Oy.

 

Med denna förändring tar Terranor Group nästa steg mot professionalisering i enlighet med vår vision ”First in Mind in Road Operations and Maintenance”. Sedan starten i november 2020 har Terranor Group vuxit från två bolag med ~101 miljoner euro till sex bolag med ~240 miljoner euro i intäkter i Danmark, Sverige och Finland tillsammans. Den exceptionella årliga tillväxttakten på ~30% kräver nya metoder, ambitioner och stödstrukturer. Med detta steg känner vi oss mycket väl förberedda för de utmaningar som ligger framför oss och byggbranschens återhämtning för att utnyttja möjligheterna bland alla konkurrenter mest.

#FirstInMind #PeopleMakeTheDifference