Borås kommun

Kundens namn: Borås kommun
Kort beskrivning av utfört arbete: Terranor ansvarar för två kontrakt i Borås, som omfattar både sommar- och vinterunderhåll av vägar och grönområden. På vintern utför vi främst vinterunderhåll såsom halkbekämpning och snöröjning, på sommaren underhåller vi kommunens gator, vägområden, underhåller broar, dagvattenanläggningar, slåttrar och ogräsbekämpar.

Drift- och underhåll kommuner

Terranor har kontrakt med flertal kommuner där vi ansvarar för både sommar- och vinterunderhåll. Våra uppdrag omfattar många olika moment, som gräsklippning, rengöring av vägar, underhåll av parkområden och lekplatser, vägmålning, slamsugning av brunnar samt underhåll av grus och asfaltvägar.

Relaterade Projekt