Gång- och cykelväg i Borås

Kundens namn: Borås kommun
Kort beskrivning av utfört arbete: Byggande av en ny gång och cykelväg inklusive belysning, asfaltering och trafiksäkerhetsåtgärder.

Mark och anläggning
Terranor har kompetensen att utföra det mesta inom mark och anläggning. Vi har erfarnehet och kompetens för att bygga vägar, parkområden, lekplatser, grundläggning, vägförstärkning, betongarbeten och mycket mera.