Terranor AB har förvärvat företagen Wilda Transport och Entreprenad AB samt NU Entreprenad AB

Terranor AB har genomfört sitt andra och tredje förvärv: Wilda Transport och Entreprenad AB samt NU Entreprenad AB köpts från Wilton Invest AB. Transaktionen slutfördes den 03.07.2024.

Wilda Transport och Entreprenad AB och NU Entreprenad AB är två företag i Sverige som är specialiserade inom transport och entreprenad där man utför tjänster inom drift och underhåll av statliga och kommunala väger, transport av bland annat utrustning, schaktmassor, asfalt, byggvaror samt utför arbeten inom trafiksäkerhet (TMA-bilar). Kunderna är främst entreprenörer inom drift och underhåll av statliga och kommunala vägar, ledande svenska bygg och anläggningsföretag samt privata kunder. Bolagen genererade intäkter på cirka 120 miljoner kronor 2023 och har en betydande tillväxtpotential inom alla segment.

Bolaget är en del i den diversifieringsstrategi som beslutades år 2022 med etableringen av tre dotterbolag. År 2023 grundade bolaget Terranor Infra AB, som specialiserar sig på infrastrukturprojekt av låg och medelhög komplexitet, och Terranor Verte Oy, som fokuserar på byggnation och underhåll av gröna miljöer såsom parker och trädgårdar. Detta följdes upp år 2024 med etableringen av Terranor Signa AB, som är specialiserat på trafik- och vägsäkerhetarbeten. De nyligen förvärvade bolagen Wilda Transport och Entreprenad AB och NU Entreprenad AB kommer efter registrering och profilering att verka under namnet Terranor Norvia AB och utföra tjänster inom transport och entreprenadarbeten med fokus på drift och underhåll av statliga och kommunala vägar i hela Sverige.

David Margula, VD och styrelseordförande i Terranor Group, kommenterar: ”Med detta strategiska tilläggsförvärv skapar Terranor Group bra förutsättningar, särskilt i Sverige, att påskynda vår ambitiösa diversifieringsstrategi. Detta tilläggsförvärv representerar ytterligare ett steg mot Terranors ambition att växa i den vertikal värdekedjan. Genom att lägga till den stora synergipotentialen med Mutares närvaro i Sverige är vi positionerade för att stärka vår marknadsposition som en svensk ledare inom drift och underhåll av statliga och kommunala vägar.”

Per Sjöblom, Sverigechef för Terranor AB avslutar: ”Nu ser vi verkligen fram emot att få välkomna personalen i de förvärvade bolaget till Terranor AB. Tillsammans med befintlig och ny personal ska vi nyttja våra spetskompetenser och skapa resultat genom samarbete med våra interna och externa kunder samt utvalda leverantörer. Det här två förvärven skapar goda förutsättningar att stärka vår position på marknaden och ger oss bättre förutsättningar att möta marknadens krav och förändringar.”