Terranor förstärker kompetensen i företaget.

Idag har vi genomfört första utbildningen i Terranors utbildningssatsning Diplomerad Platschef. Utbildningen genomförs utifrån sex sammankomster fördelade under en tolv månaders period. Målsättningen med utbildningen är att stärka upp platschefernas roll i företaget och genom ökad kompetens bidra till att uppnå Terranors målsättningar.

Platscheferna är en mycket viktig position i Terranor och spelar en avgörande roll för Terranors framgångar. Med utbildningen Diplomerad Platschef tydliggör vi platschefernas roll och ansvar samt ger dem möjligheter genom ökad kompetens att utvecklas i sin nuvarande och kommande roll i företaget säger CEO David Margula.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat erhålls ett intyg att man är Diplomerad platschef, vilket är en kvalitetsstämpel på att platschefen uppfyller den kompetensnivå Terranor har på sina platschefer. Förutom våra platschefer deltar även personal som har ambitionen att utvecklas vidare i företaget.