Terranor skriver nytt kontrakt med Linköpings kommun

Terranor har blivit tilldelad Markskötselentreprenad för gata och park, driftområde 1, i en totalentreprenad åt Linköping kommun. Kontraktet omfattar drift och underhåll av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, parker med mera inom centrala Linköping, både under sommar och vinter.

Det känns fantastik roligt att få utöka vårt samarbete med Linköping kommun. Vi ska verkligen göra vårt yttersta för att Linköpings kommuninvånare ska känna sig stolta att bo i vackra Linköping säger Arbetschef Patrik Persson på Terranor.

Vi har ett starkt team i Östergötland som möjliggör vår positiva utveckling i området. Med det här kontraktet stärker vi vår position ytterligare säger en påtagligt nöjd Patrik Persson.
Kontraktet är på tre år med möjlighet till ytterligare fyra års option. Kontraktsvolymen uppgår till ca 100 miljoner kronor. Kontraktet startar 2021-10-01.