Lockryd busshållplats

Kundens namn: Trafikverket
Kort beskrivning av utfört arbete: Byggande av Lockryd nya busshållplats. Uppdraget inkluderar projektering, omläggning av körfält, trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsanpassning, väderskydd och asfaltering.

Mark och anläggning
Terranor har kompetensen att utföra det mesta inom mark och anläggning. Vi har erfarnehet och kompetens för att bygga vägar, parkområden, lekplatser, grundläggning, vägförstärkning, betongarbeten och mycket mera.

Relaterade Projekt