VÖFAB Yttre fastighetsunderhåll

Kundens namn: Växjö kommuns fastighetsbolag
Kort beskrivning av utfört arbete: Drift och underhåll av Vöfabs yttre områden vid skolor och förskolor. Arbetet består av grönyteskötsel, plantering av växter och mindre mark och anläggningsarbeten.

Drift och underhåll av parker och grönområden

Vi på Terranor har en hög kompetens inom drift och underhåll av grönområden. Vi har tillgång till skickliga specialister som arborister, trädgårdsmästare och landskapsarkitekter. Våra kunder är fastighetsbolag, kommuner och privata företag.

Relaterade Projekt