Idag har vi genomfört första utbildningen i Terranors utbildningssatsning Diplomerad Platschef. Utbildningen genomförs utifrån sex sammankomster fördelade under en tolv månaders period. Målsättningen med utbildningen är att stärka upp platschefernas roll i företaget och genom ökad kompetens bidra till att uppnå Terranors målsättningar.

Platscheferna är en mycket viktig position i Terranor och spelar en avgörande roll för Terranors framgångar. Med utbildningen Diplomerad Platschef tydliggör vi platschefernas roll och ansvar samt ger dem möjligheter genom ökad kompetens att utvecklas i sin nuvarande och kommande roll i företaget säger CEO David Margula.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat erhålls ett intyg att man är Diplomerad platschef, vilket är en kvalitetsstämpel på att platschefen uppfyller den kompetensnivå Terranor har på sina platschefer. Förutom våra platschefer deltar även personal som har ambitionen att utvecklas vidare i företaget.

Terranor har tilldelats ett Samverkan Hög kontrakt med Trafikverket gällande Bräcke driftområde i Jämtland.

  • Fantastiskt roligt, den här vinsten är ett bevis på vad ett lyckat teamwork han resultera i säger Area Manager Pelle Kriström.Vi har en mycket kompetent organisation i Bräcke så jag ser verkligen fram emot att utveckla Samverkan hög inom drift och underhåll av vägar tillsammans med Terranor och Trafikverket fortsätter en nöjd Area Manager Pelle Kriström.

Kontraktet påbörjas i maj 2021 med kalkyl och planeringsarbeten Fas 1, därefter, om Trafikverket väljer att gå vidare till Fas 2, påbörjas det operativa arbetet med drift och underhåll av Bräcke driftområde 1 september 2022.

Kontraktet är på 4 år med möjlighet till option upp till två år med en bedömd volym på ca 150 Msek.

Terranor stärker organisationen och välkomnar Peter Ekdahl som ny Head of procurement, Monica Sjöstrand-Törnqvist HR manager, Rickard Frisk IT-manager, Anders Nordlander som redovisningsansvarig och Patrik Persson som den nya Areamanger för Area Middle på Terranor AB.

 

Välkommen till Terranor

Den 4 november 2020 förvärvade det tyska företaget Mutares Nordic Road Services AB från NCC AB. I samband med förvärvet kommer Nordic Road Services AB att byta namn till Terranor AB. Förvärvet inkluderar löpande kontrakt, personal, maskiner och utrustning. Terranor AB har 180 anställda och omsätter cirka 900 miljoner kronor och har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm.

Terranor vinner tre stora kontrakt

Terranor har i tuff konkurrens vunnit tre kontrakt gällande drift och underhåll av Trafikverkets vägar. Kontrakten är på 4 år med möjlighet till option upp till två år. Det gemensamma kontraktsvärdet uppgår till över 500 miljoner kronor.

Det här är en perfekt start för Terranor AB, känns bra och roligt att vi försvarar kontraktet i Örebro och minst lika bra och roligt är att vi vinner två nya områden för oss, Nyköping och Vännäs driftområde, säger Per Sjöblom, Sverige chef Terranor AB.

Kontrakten startar den 1 september 2021 och gäller drift och underhåll av statliga vägar.