Terranor Oy med nytt senior ledarskap: Päivi Hakala ansluter sig till oss som ny chef för Finland för Terranor Oy och dess dotterbolag.

 

Päivi har en dokumenterad meritlista av affärsutveckling och resultat inom bygg-, järnvägs- och verkstadsindustrin. Hon har mer än 20 års erfarenhet från ledande finska företag: redan efter 8 år på YIT befordrades Päivi till den första kvinnliga affärsenhetschefen i företagets historia. Hon vidareutvecklade sitt strategiska tänkande och sitt ledarskap på Eltel Networks där hon arbetade som affärsenhetschef på olika enheter i mer än 9 år.

Efter en omväg i mindre företag som interimschef och hennes tidigare steg på Despro Engineering, kommer Päivi nu att bli en drivande kraft i Terranor Oy:s tillväxtresa för att bli Finlands nr. 1 leverantör av drift och underhåll av vägar i Finland.

Under sin karriär har Päivi utvecklat starka färdigheter inom personalledning, strategiutveckling och genomförande, fusioner och förvärv, omstrukturering och omvandlingar.

Hon kommer att vägleda vår vision ”First in Mind in Road Operations and Maintenance in the Nordics” för Finland med ett starkt fokus på Terranor OY värderingar: Tillsammans, Kompetens, Modig och Äkta.

Med vår ledningsgrupp Inka Kontturi, Johanna Kärmä, Iisko Rossi och Harri Valkeinen kommer vi gemensamt att påskynda våra tillväxt- och lönsamhetsplaner.

#FirstInMind #PeopleMakeTheDifference

På uppdrag av Trafikverket ska Terranor från och med 1 september ansvara för driftområde Västra Skaraborg. Kontraktet är på fyra år med möjlighet till ytterligare två års option. Kontraktet innebär en nyetablering för Terranor och där vi ska etablera platskontor i Skara.

Kontraktet är ett av de mest omfattande drift och underhållskontraktet som Trafikverket upphandlar på väg och omfattar ca 146 mil väg där E 20 är pulsådern i området. Kontraktet omfattar både sommar och vinterunderhåll, alltifrån den hårt trafikerade vägen E 20 som skär genom området till det mindre grusvägnätet.

Kontraktet förstärker Terranors orderstock med 239 miljoner koronor.

 

Vi är sedan tidigare starka inom länet Västra Götaland, framför allt i och runt Göteborg, så det      känns riktigt kul att få etablera Terranor i Skara. Vi kommer ha dygnet runt bemanning, sommar och vinter, för att tidigt kunna fatta beslut om rätt åtgärd när något oförutsett händer inom driftområdet. Området har sina utmaningar så nu lägger vi kraft på att etablera kontraktet så att vi är reda att leverera den 1 september säger Andreas Johansson, Area Manager West.

 

Kontraktet är signerat vilket innebär att vi omgående startar upp vår mobilisering av kontraktet. Är du intresserad att börja jobba hos oss på Terranor så håll era ögon öppna på LinkedIn eller på vår hemsida www.terranor.se . Snart lägger vi upp våra vakanta tjänster.

Efter 4 års frånvaro tar nu Terranor över ansvaret för drift och underhåll av Driftområde Borås. Kontraktet med Trafikverket startar den 1 september 2024 och sträcker sig fyra år framåt men möjlighet till option upp till två år. Kontraktet är värt ca 230 miljoner kronor och omfattar sommar och vinterunderhåll på en sträcka av 115 mil väg.

  • Det här är resultatet av ett lyckat lagarbete under anbudsprocessen. Vi har lyckats ta till vara vår tidigare kunskap av Borås driftområde och adderat med de synergier vi har med nuvarande verksamhet i Borås säger Andreas Johansson, Area manager på Terranor AB.

Nu är kontraktet signerat vilket innebär att vi omgående startar upp vår mobilisering av kontraktet. Är du intresserad att börja jobba hos oss på Terranor så håll era ögon öppna på LinkedIn eller på vår hemsida www.terranor.se . Snart lägger vi upp våra vakanta tjänster.

Terranor AB fortsätter nu sin resa och går in i nästa fas genom att etablera Terranor Infra. Terranor Infra ska erbjuda att utföra mark och anläggningsarbeten åt kommunala, statliga och privata kunder.

Vi är glada att hälsa Magnus Holmberg, arbetschef samt Rajko Trkulja, platschef välkomna till oss.
Med Magnus och Rajko får Terranor Infra en välrenommerad ledning bland kunder och samarbetspartners och med deras erfarenhet och kompetens är vi övertygade om att vi kommer lyckas etablera Terranor Infra på marknaden.

”Vi har under det senaste året planerat för att etablera Terranor Infra på marknaden och nu är tiden mogen då vi lyckats knyta till oss Magnus och Rajko”, säger Per Sjöblom, Sverigechef på Terranor AB.

Terranor Infra utgår från Stockholmsregionen och är en sverigeövergripande verksamhet, en nystartad affärsenhet inom Terranor AB.

#firstinmind

Terranor AB försvarar kontraktet med Göteborgs Stad – Hisingen, från och med 1/7 med drift och underhåll av gator & vägar. Kontraktet gäller till och med december 2025 med en option på 2 år. Sedan tidigare har Terranor AB även kontrakten Öster & Väster åt Göteborgs Stad. Under våren fick vi även tilldelning på det statliga kontraktet gällande DoU Göteborg och med detta så har vi nu en stor del av drift och underhållskontrakten i Göteborgs regionen. – Area manager, Claes-Göran Liljeäng#firstinmind

Terranor AB har tilldelats ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av 13 st busshållplatser i Gnesta, Trosa och Nyköpings kommun, Sörmlands län åt Trafikverket. Projektet startar innan semestrarna och förväntas vara klart till årsskiftet. Kontraktsvärdet är ca 13,4 miljoner. Vi tackar för förtroende och ser fram emot ett bra samarbete, säger Niklas Kock Area Manager Terranor AB.

 

Den 1 september 2023 tar Terranor över ansvaret för driftområde Göteborg, ett av Sveriges mest utmanade driftområde. Kontraktet är på 4 år med möjlighet till option ytterligare två år och värt ca 350 miljoner kronor. Kontraktet omfattar drift och underhåll av 476 km statlig väg där vi dygnet runt kommer finnas till hands för att skapa trafiksäkra vägar för alla trafikanter.-Den här segern är ett bevis på ett enormt fint lagarbetet under anbudsprocessen. Vi är sedan tidigare starka inom kommunal drift i Göteborg så nu känns det riktigt bra att få utveckla vår verksamhet ytterligare med ett stort och utmanade statligt drift-kontrakt säger Claes-Göran Liljeäng, Area Manager på Terranor.Nu börjar vi vårt mobiliseringsarbete för att stå redo den 1 september 2023. Är du intresserad att börja jobba hos oss på Terranor så håll era ögon öppna här på LinkedIn eller på vår hemsida www.terranor.se . Snart lägger vi upp våra vakanta tjänster.#Firstinmind#Terranor

Terranor Group går in i nästa fas av sin framgångssaga: Vi diversifierar vårt tjänsteutbud inom @Terranor Oy och har grundat Terranor Verte Oy i Finland. En dedikerad tjänsteleverantör för underhåll och byggande av grön miljö.

”First in Mind inom drift och underhåll av vägar i Norden” är vår tydliga vision. Den står för löftet att leverera i tid, kvalitet och kostnad för våra kunder. Alltid. Men det står också för ambitionen hos vår personal. Våra anställdas energi och engagemang för att vara mer än bara en leverantör av saltning och avisning. För vi erbjuder hela bandbredden av O&M. Vi strävar efter att revolutionera sättet att göra det.

Vi är glada att meddela att @Johanna Kärnä har anslutit sig till vår resa mot toppen. Hon är en av de ledande experterna inom underhåll och byggande av grön miljö i Finland. ~20 års erfarenhet. Välkänd och mycket välrenommerad. Hon har betjänat många kunder med ambitionen att leverera mer än genomsnittet. Vi är glada att kunna erbjuda plattformen Terranor till dig för att fullt ut driva framtiden för hur det går till i Green Environment Business på rätt sätt. Vi är lyckliga över att ha dig hos oss, Johanna.

I och med detta steg kommer Terranor Oy att samla kunskapen och erfarenheten från många års projektarbete inom detta område i en ny enhet för att diversifiera, accelerera, förbättra och driva Miljöverk, under ledning av Johanna. Vi kommer att utnyttja erfarenhet och expertis över gränserna med @Terranor AB och @Terranor A/S.

Första september 2022 tar Terranor AB över ansvaret för Drift och Underhåll av statliga vägar för driftområde Helsingborg, Väsby och Hudiksvall. Dessutom startar vi upp Bräcke, Jönköping, Söderslätt och Vilhelmina driftområde där Trafikverket gett oss förnyat förtroende.
Gemensamt för alla kontrakt är att kontrakten är upp till sex år långa och att det ingår både sommar och vinterunderhåll med kravställning att göra vägarna trafiksäkra för alla trafikanter året om, dygnet runt. Totalt är kontrakten värda ca 1,5 miljarder kronor. #firstinmind #Terranor

Terranor har blivit tilldelad Markskötselentreprenad för gata och park, driftområde 1, i en totalentreprenad åt Linköping kommun. Kontraktet omfattar drift och underhåll av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, parker med mera inom centrala Linköping, både under sommar och vinter.

Det känns fantastik roligt att få utöka vårt samarbete med Linköping kommun. Vi ska verkligen göra vårt yttersta för att Linköpings kommuninvånare ska känna sig stolta att bo i vackra Linköping säger Arbetschef Patrik Persson på Terranor.

Vi har ett starkt team i Östergötland som möjliggör vår positiva utveckling i området. Med det här kontraktet stärker vi vår position ytterligare säger en påtagligt nöjd Patrik Persson.
Kontraktet är på tre år med möjlighet till ytterligare fyra års option. Kontraktsvolymen uppgår till ca 100 miljoner kronor. Kontraktet startar 2021-10-01.