Inlägg

Terranor Group går in i nästa fas av sin framgångssaga: Vi diversifierar vårt tjänsteutbud inom @Terranor Oy och har grundat Terranor Verte Oy i Finland. En dedikerad tjänsteleverantör för underhåll och byggande av grön miljö.

”First in Mind inom drift och underhåll av vägar i Norden” är vår tydliga vision. Den står för löftet att leverera i tid, kvalitet och kostnad för våra kunder. Alltid. Men det står också för ambitionen hos vår personal. Våra anställdas energi och engagemang för att vara mer än bara en leverantör av saltning och avisning. För vi erbjuder hela bandbredden av O&M. Vi strävar efter att revolutionera sättet att göra det.

Vi är glada att meddela att @Johanna Kärnä har anslutit sig till vår resa mot toppen. Hon är en av de ledande experterna inom underhåll och byggande av grön miljö i Finland. ~20 års erfarenhet. Välkänd och mycket välrenommerad. Hon har betjänat många kunder med ambitionen att leverera mer än genomsnittet. Vi är glada att kunna erbjuda plattformen Terranor till dig för att fullt ut driva framtiden för hur det går till i Green Environment Business på rätt sätt. Vi är lyckliga över att ha dig hos oss, Johanna.

I och med detta steg kommer Terranor Oy att samla kunskapen och erfarenheten från många års projektarbete inom detta område i en ny enhet för att diversifiera, accelerera, förbättra och driva Miljöverk, under ledning av Johanna. Vi kommer att utnyttja erfarenhet och expertis över gränserna med @Terranor AB och @Terranor A/S.

Första september 2022 tar Terranor AB över ansvaret för Drift och Underhåll av statliga vägar för driftområde Helsingborg, Väsby och Hudiksvall. Dessutom startar vi upp Bräcke, Jönköping, Söderslätt och Vilhelmina driftområde där Trafikverket gett oss förnyat förtroende.
Gemensamt för alla kontrakt är att kontrakten är upp till sex år långa och att det ingår både sommar och vinterunderhåll med kravställning att göra vägarna trafiksäkra för alla trafikanter året om, dygnet runt. Totalt är kontrakten värda ca 1,5 miljarder kronor. #firstinmind #Terranor

Terranor har blivit tilldelad Markskötselentreprenad för gata och park, driftområde 1, i en totalentreprenad åt Linköping kommun. Kontraktet omfattar drift och underhåll av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, parker med mera inom centrala Linköping, både under sommar och vinter.

Det känns fantastik roligt att få utöka vårt samarbete med Linköping kommun. Vi ska verkligen göra vårt yttersta för att Linköpings kommuninvånare ska känna sig stolta att bo i vackra Linköping säger Arbetschef Patrik Persson på Terranor.

Vi har ett starkt team i Östergötland som möjliggör vår positiva utveckling i området. Med det här kontraktet stärker vi vår position ytterligare säger en påtagligt nöjd Patrik Persson.
Kontraktet är på tre år med möjlighet till ytterligare fyra års option. Kontraktsvolymen uppgår till ca 100 miljoner kronor. Kontraktet startar 2021-10-01.

Idag har vi genomfört första utbildningen i Terranors utbildningssatsning Diplomerad Platschef. Utbildningen genomförs utifrån sex sammankomster fördelade under en tolv månaders period. Målsättningen med utbildningen är att stärka upp platschefernas roll i företaget och genom ökad kompetens bidra till att uppnå Terranors målsättningar.

Platscheferna är en mycket viktig position i Terranor och spelar en avgörande roll för Terranors framgångar. Med utbildningen Diplomerad Platschef tydliggör vi platschefernas roll och ansvar samt ger dem möjligheter genom ökad kompetens att utvecklas i sin nuvarande och kommande roll i företaget säger CEO David Margula.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat erhålls ett intyg att man är Diplomerad platschef, vilket är en kvalitetsstämpel på att platschefen uppfyller den kompetensnivå Terranor har på sina platschefer. Förutom våra platschefer deltar även personal som har ambitionen att utvecklas vidare i företaget.

Terranor har tilldelats ett Samverkan Hög kontrakt med Trafikverket gällande Bräcke driftområde i Jämtland.

  • Fantastiskt roligt, den här vinsten är ett bevis på vad ett lyckat teamwork han resultera i säger Area Manager Pelle Kriström.Vi har en mycket kompetent organisation i Bräcke så jag ser verkligen fram emot att utveckla Samverkan hög inom drift och underhåll av vägar tillsammans med Terranor och Trafikverket fortsätter en nöjd Area Manager Pelle Kriström.

Kontraktet påbörjas i maj 2021 med kalkyl och planeringsarbeten Fas 1, därefter, om Trafikverket väljer att gå vidare till Fas 2, påbörjas det operativa arbetet med drift och underhåll av Bräcke driftområde 1 september 2022.

Kontraktet är på 4 år med möjlighet till option upp till två år med en bedömd volym på ca 150 Msek.

Terranor stärker organisationen och välkomnar Peter Ekdahl som ny Head of procurement, Monica Sjöstrand-Törnqvist HR manager, Rickard Frisk IT-manager, Anders Nordlander som redovisningsansvarig och Patrik Persson som den nya Areamanger för Area Middle på Terranor AB.

 

Välkommen till Terranor

Den 4 november 2020 förvärvade det tyska företaget Mutares Nordic Road Services AB från NCC AB. I samband med förvärvet kommer Nordic Road Services AB att byta namn till Terranor AB. Förvärvet inkluderar löpande kontrakt, personal, maskiner och utrustning. Terranor AB har 180 anställda och omsätter cirka 900 miljoner kronor och har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm.

Terranor vinner tre stora kontrakt

Terranor har i tuff konkurrens vunnit tre kontrakt gällande drift och underhåll av Trafikverkets vägar. Kontrakten är på 4 år med möjlighet till option upp till två år. Det gemensamma kontraktsvärdet uppgår till över 500 miljoner kronor.

Det här är en perfekt start för Terranor AB, känns bra och roligt att vi försvarar kontraktet i Örebro och minst lika bra och roligt är att vi vinner två nya områden för oss, Nyköping och Vännäs driftområde, säger Per Sjöblom, Sverige chef Terranor AB.

Kontrakten startar den 1 september 2021 och gäller drift och underhåll av statliga vägar.